fbpx

Algemene verkoopsvoorwaarden cadeaucheque

ampersand S&TC

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn deze van VZW Trud’Or, met maatschappelijke zetel te Minderbroedersstraat 6, 3800 Sint-Truiden (KBO BE0889.202.166) (hierna “Shop & The City”), inzake de uitgifte van de Shop & The City-cadeaucheque. De voorwaarden hebben betrekking op alle Shop & The City-cadeaucheque transacties via één van de door ons uitgebate systemen/websites (vb. www.shopandthecity.be/cadeaucheque), en uitsluitend deze.

(i) Geldigheidsduur

De Shop & The City-cadeaucheques zijn slechts geldig tot 1 jaar na de aankoop van de Shop & The City-cadeaucheques. Na die geldigheidsdatum zal de Shop & The City-cadeaucheque automatisch, van rechtswege en zonder verhaal waardeloos zijn (0 EUR).

Let dan ook op: verlengen kan niet, dus op tijd gebruiken is de boodschap 🙂

(ii) Handelaars

De Shop & The City-cadeaucheques zijn geldig uitsluitend bij de handelaars actueel vermeld op https://www.shopandthecity.be/cadeaucheque/ (hierna de “Handelaars”).

(iii) Aankoop Shop & The City-cadeaucheque

De Shop & The City-cadeaucheque kan worden aangekocht via www.shopandthecity.be/cadeaucheque of fysiek bij de Dienst van Toerisme. (Grote Markt)

Overeenkomstig artikel VI.47 van het Wetboek van Economisch Recht, beschikt een koper over een herroepingsrecht voor verkopen op afstand of onlineverkopen. De koper erkent evenwel dat, conform artikel VI 53, 13°, het vermeld herroepingsrecht niet van toepassing is op de aankoop van een cadeaubon. De koper erkent immers dat de uitvoering van de aankoop voltooid is bij het online in ontvangst nemen van de digitale inhoud (namelijk de Shop & The City-cadeaucheque). 

(iv) Waarde en saldo Shop & The City-cadeaucheque

De waarde van een Shop & The City-cadeaucheque kan niet omgeruild worden voor geld, enkel voor producten/diensten bij de Handelaars. Bij gebruik van de Shop & The City-cadeaucheque voor producten/diensten met lagere waarde dan de waarde van de Shop & The City-cadeaucheque (bijvoorbeeld, voor 30 EUR aankopen doen met een cadeaubon van 50 EUR), kan het verschil niet worden terugbetaald in geld.

Het saldo van de Shop & The City-cadeaucheque kan steeds gecontroleerd worden op https://www.shopandthecity.be/cadeaucheque/#saldo.

(v) Aansprakelijkheid Shop & The City

Shop & The City is niet verantwoordelijk voor de producten/diensten die de koper betaalt met de aangekochte Shop & The City-cadeaucheque. Shop & The City is niet verantwoordelijk voor problemen met de uitvoering van de betaling door de koper. Shop & The City doet hiervoor beroep op de professionele diensten van ccvlab.

Uitgezonderd afwijkende wettelijke of contractuele bepalingen, is Shop & The City enkel aansprakelijk in geval van een zware of opzettelijke fout begaan tijdens de uitoefening van haar professionele activiteiten. 

De aansprakelijkheid van Shop & The City  tegenover kopers/houders van de Shop & The City-cadeaucheque als gevolg van een tekortkoming kan in geen geval aanleiding geven tot schadeloosstelling voor onrechtstreekse schade van financiële, commerciële of andere aard. Onder onrechtstreekse schade wordt onder meer verstaan: de verhoging van de algemene kosten, het verstoren van de planning, het verder moeten leveren van prestaties, het verlies van winst, imago, klanten of verhoopte besparingen. 

(vi) Privacy

Aankoop van een Shop & The City-cadeaucheque houdt de kennisname en aanvaarding in van de privacy-verklaring https://www.shopandthecity.be/privacy-policy/   

(vii) Algemeen

Op deze algemene verkoopsvoorwaarden en het gebruik van de Shop & The City-cadeaucheque is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die daarop betrekking hebben zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement bevoegd voor Sint-Truiden.

Weten wat er leeft

in onze shoppingstad?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf gratis op de hoogte van alle evenementen, acties en promoties in onze shoppingstad. 

Hier kan je betalen met je Shop & The City Cadeaucheques

Handel