fbpx

PRIVACY POLICY

ampersand S&TC

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op (i) de persoonsgegevens die VZW Trud’Or, met maatschappelijke zetel te Minderbroedersstraat 6, 3800 Sint-Truiden (KBO BE0889.202.166) (hierna “Shop & The City” of “wij” of “ons”) verzamelt o.m. via http://www.shopandthecity.be (hierna “Website”) en/of n.a.v. beurzen of events en/of bij het registreren en gebruiken van de Shop & The City-klantenkaart (vb. Punch-kaart of Shop & The City-kaart, hierna gezamenlijk “Klantenkaart”) en (ii) op het gebruik ervan voor de uitvoering van de dienstverlening door Shop & The City en/of (iii) (gepersonaliseerde) marketing toepassingen door Shop & The City.

Shop & The City vindt het garanderen van uw privacy en de bescherming van persoonsgegevens erg belangrijk. Met deze privacyverklaring (hierna “Privacyverklaring”) wil Shop & The City de betrokkene van wie de persoonsgegevens verwerkt worden (hierna “u” of “je”) in detail informeren over die verwerking en de bijhorende rechten door Shop & The City en de deelnemende handelaars (zie https://www.shopandthecity.be/handel/), horeca-uitbaters (zie https://www.shopandthecity.be/horeca/) en marktkramers (https://www.shopandthecity.be/markt/) , etc. (zie http://shopandthecity.be/nl/handelaars) (hierna gezamenlijk “Handelaars” of individueel “Handelaar”).

 1. Aanvaarding van de Privacyverklaring

Bij de registratie (via de Website, bij een Handelaar of offline) van uw Klantenkaart en het gebruik van uw Klantenkaart (bij één van de Handelaars) worden uw persoonsgegevens bijgehouden door Shop & The City en die Handelaar waar je uw Klantenkaart hebt gebruikt. Personen die jonger dan 18 jaar zijn, kunnen zich niet registreren. Ook bij de aankoop via de Website van een Shop & The City-cadeaucheque worden uw persoonsgegevens verwerkt door Shop & The City.

Deze Privacyverklaring wordt u ter beschikking gesteld bij de registratie van de Klantenkaart of bij het aankopen op de Website van de Shop & The City-cadeaucheque en dien je uitdrukkelijk te aanvaarden. We raden je aan deze Privacyverklaring grondig te lezen. Heb je vragen over onze Privacyverklaring, dan kun je deze stellen op het bovenstaand adres of per e-mail op privacy@shopandthecity.be.

Na registratie van de Klantenkaart ontvangt u een e-mail die u welkom heet en aangeeft waar u waar u deze Privacyverklaring online kunt raadplegen.

U dient zich niet verplicht te registreren, het is ook mogelijk de Klantenkaart te gebruiken zonder registratie. Hierdoor worden geen identiteitsgegevens gekoppeld aan de Klantenkaart.

 1. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Shop & The City, dit is een non profit organisatie (vzw) met als doel het promoten en ondersteunen van de Handelaars in Sint-Truiden.

U kan ons steeds bereiken per e-mail op info@shopandthecity.be of per telefoon op +32 (0)11/98.81.88.

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Bij een bezoek aan de Website verzamelen wij uw technische informatie. Hieronder wordt voornamelijk verstaan uw IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem en informatie met betrekking tot uw browsing gedrag.

Bij het registreren van de Klantenkaart op de Website, bij een Handelaar of offline verzamelen wij uw identiteitsgegevens. Hieronder wordt verstaan uw naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en geslacht.

Bij het registreren op de Website of offline voor de Shop & The City nieuwsbrief verzamelen wij uw naam en e-mailadres. Bij de aankoop op de Website van de Shop & The City-cadeaucheque verzamelen wij uw identiteitsgegevens. Hieronder wordt verstaan uw geslacht, naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, voor wie (naam en voornaam) de bon gekocht wordt en eventueel een persoonlijk bericht.

Bij het gebruiken van de Klantenkaart verzamelen wij en de Handelaar uw naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en geslacht evenals de datum, het uur en de plaats (Handelaar) en in sommige gevallen het bedrag van de gebeurlijke transactie. Tevens wordt het aantal digitale Shop & The City-lotjes geregistreerd en, indien van toepassing, de Handelaar punten. (hierna worden deze persoonsgegevens “Consumptie informatie” genoemd).

 1. Hoe verzamelen wij persoonsgegevens van u ?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op verschillende manieren:

 • Technische informatie via cookies; Wanneer u onze Website bezoekt verzamelen wij via cookies de voormelde technische informatie (zie punt 3).
 • Uw identiteitsgegevens via registratieformulier (Klantenkaart), aankoopformulier (Shop & The City-cadeaucheque) of via formulieren of n.a.v. events en beurzen
 • Uw consumptie informatie via het scannen door u van de Klantenkaart bij de Handelaar of bij ons.
 1. Waarom verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens? (doeleinden)

De verwerking van persoonsgegevens past in het beleid van ons en onze Handelaars om de stad Sint-Truiden en die Handelaars gelegen in en rond het centrum van Sint-Truiden te ondersteunen. In het bijzonder is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk voor:

 1. Het uitvoeren van het Shop & The City spaarprogramma bij de Handelaars;

Met het spaarprogramma biedt Shop & The City samen met de Handelaars iets extra’s voor hun trouwe klanten.  Door de Klantenkaart te scannen kan je punten sparen bij de Handelaar. De voorwaarden verbonden aan die gespaarde punten verschillen van Handelaar tot Handelaar.

Uw persoonsgegevens zijn dan ook nodig om uw deelname te registreren. Voor deelname aan het Shop & The City spaarprogramma is een registratie van de Klantenkaart niet verplicht.

 1. Het uitvoeren van de Shop & The City wedstrijd ;

Indien uw Klantenkaart werd geregistreerd via de Website dan neem je, bij het scannen van de Klantenkaart bij de Handelaar of bij ons, ook deel aan de Shop & The City wedstrijd.

Uw persoonsgegevens zijn dan ook nodig om uw deelname te registreren en desgevallend de prijs te kunnen toewijzen (cfr. wedstrijdreglement, https://www.shopandthecity.be/wedstrijdreglement-2/ ).

 1. Het toesturen van aanbiedingen, nieuwtjes en acties via e-mail en per post door Shop & The City en/of door de Handelaar;

Uw e-mail adres en post-adres wordt door Shop & The City gebruikt voor het toesturen van nieuwsbrieven met actuele aanbiedingen, specifieke acties, events en informatie over bijvoorbeeld (nieuwe) producten en diensten, waarvoor u kunt sparen. Tevens zullen wij u per e-mail contacteren indien u de Klantenkaart gedurende drie maanden niet gebruikt zou hebben. Wij zullen u +/- 3 mail-campagnes per maand toesturen.

Uw e-mail adres en post-adres wordt door de Handelaar gebruikt om nieuwsbrieven uit te sturen en promotionele activiteiten te organiseren.

 1. Analyses voor procesverbetering, ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;

Shop & The City streeft ernaar om de Website en diensten van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren en om de Handelaars zo goed mogelijk op de wensen en behoeften van de bezoekers van het stadscentrum af te stemmen. Hiervoor is het noodzakelijk dat Shop & The City statistisch onderzoek uitvoert zodat zij, waar nodig, aanpassingen kan aanbrengen. Shop & The City kan voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van klantgegevens. De onderzoeksresultaten worden uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele wijze tot individuele klanten zijn te herleiden.

 1. Ter ondersteuning van communicatie en campagnes via social media;

Shop & The City gaat graag via het web en de (eigen) social media kanalen in gesprek met klanten en bezoekers van de Website, social media, en deelnemers aan het Shop & The City programma over producten en/of diensten of over de binnenstad.

Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen te beantwoorden. Shop & The City volgt hiervoor actief het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Instagram en blogs. Shop & The City volgt discussies op deze kanalen, neemt er aan deel en beantwoordt individuele, relevante vragen. Shop & The City behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.

 1. Afhandelen van vragen en verzoeken om informatie

Als je contact opneemt met de supportdesk van Shop & The City, omdat je vragen of klachten hebt over de Klantenkaart, zullen wij jouw contactgegevens en jouw vraag of klacht opslaan.

Shop & The City kan jou vragen om meer persoonsgegevens te geven indien wij dat nodig vinden voor beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht. De verstrekte Persoonsgegevens worden gebruikt voor het afhandelen van de vraag of klacht.

      7.  Aankoop Shop & The City-cadeaucheque

Zo kunnen we u uw Shop & The City-cadeaucheque leveren en personaliseren n.a.l.v. uw bestelling.

 1. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken? (Rechtsgrond)

Uw technische informatie mogen wij verwerken omdat het kadert in ons gerechtvaardigd belang om onze Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

Uw persoonsgegevens mogen wij verwerken om onze overeenkomst uit te voeren, o.m. uw deelname aan het Shop & The City spaarprogramma, de Shop & The City wedstrijd en de aankoop van een Shop & The City-cadeaucheque.

Tevens is het in ons gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van Analyses voor procesverbetering, ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek.

Uw persoonsgegevens mogen wij eveneens verwerken om u een nieuwsbrief en/of (gepersonaliseerde) marketing te versturen:

– Indien u zich hebt ingeschreven voor de Shop & The City nieuwsbrief en ons de toestemming heeft gegeven om u nieuwsbrieven te versturen. Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden.
–  Indien u uw Klantenkaart heeft geregistreerd en gebruikt mogen wij u op de hoogte houden over de aankomende events, nieuwtjes en acties. Tevens mogen wij u per e-mail contacteren indien u de Klantenkaart gedurende drie maanden niet gebruikt zou hebben. Deze berichtgeving zullen wij bundelen en u in principe een drie tal keer per maand toesturen. U kan u steeds uitschrijven voor deze e-mail campagnes.

 1. Welke derden hebben toegang tot je gegevens?

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derde ontvangers: denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelaar van onze website, de ontwikkelaar van het Shop & The City getrouwheidsprogramma (ccvlab), de drukker van gepersonaliseerde uitnodigingen, de Handelaars waar je uw Klantenkaart gebruikt, de stadsapp van Sint-Truiden (in uw persoonlijke omgeving van de stadsapp kan uw saldo geraadpleegd worden), …

Wij garanderen dat alle derde ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Shop & The City zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden (inclusief de commerciële Handelaars van Shop & The City), tenzij met uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

Door uw Klantenkaart te scannen geeft u uw persoonsgegevens door aan de desbetreffende Handelaar en geeft u hem impliciet de toestemming om zelf en op dezelfde manier uw persoonsgegevens te gebruiken. Hou er dus rekening mee dat wanneer je je Klantenkaart scant bij een van de Handelaars, jouw persoonsgegevens ook in hun database terechtkomen.
Op die manier kunnen de Handelaars ook hun eigen klantenbestand opbouwen en ook op winkelniveau nieuwsbrieven uitsturen en promotionele activiteiten organiseren.    
Indien een Handelaar op eigen initiatief deze persoonsgegevens kopieert en deze via een ander medium verwerkt, wordt deze Handelaar zelf verantwoordelijke van verwerking. Ook hij verbindt zich ertoe deze persoonsgegevens te verwerken met respect voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 1. Toegang tot en aanpassing van persoonsgegevens

Als je wilt weten welke persoonsgegevens Shop & The City van jou verzamelt en gebruikt, kun je Shop & The City vragen om hiervan een overzicht te sturen.

Shop & The City zal je dan wel verzoeken een kopie van een legitimatiebewijs in te zenden. Het inzageverzoek kan je doen via privacy@shopandthecity.be.

Shop & The City zal binnen twee (2) weken schriftelijk op jouw verzoek reageren via het opgegeven e-mailadres.

Als je op grond van het overzicht persoonsgegevens wilt laten corrigeren, aanvullen, verwijderen en/of afschermen, kun je daarvoor een nieuw verzoek sturen. Shop & The City zal ook binnen twee (2) weken op dit verzoek reageren. Je kunt jouw Persoonsgegevens ook altijd bekijken en zo nodig wijzigen door in te loggen op https://www.shopandthecity.be/shopthecity-kaart/mijn-account/ .

 1. Waar kunt u een klacht indienen?

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: contact@apd-gba.be

Hier kan je betalen met je Shop & The City Cadeaucheques

Handel